RAPOARTE, SITUATII, MATERIALE AGA2019

 • Materiale AGEA 9/10 ianuarie 2020

 • DOIS-Hotarari-AGEA-09.01.2020


 • P.Fizica-Procura AGEA


 • Buletin de vot prin coresp-P.Fizica


 • Proiect Hotarare AGEA ian 2020


 • Buletin de vot prin coresp-P.Jurid


 • P.Jurid.- Procura AGEA


 • Nota de fundamentare contractare credit


 • Erata_RC_021219_C AGEA_09 01 20


 • Raport curent convocare AGEA 9 ian 2020 DORNA TURISM


 • 2019

 • Comunicat de presa trasmitere Raport trimestrial 30 sept 2019


 • Raport trimestrial 30.09.2019


 • Comunicat publicare Raport semestrial 2019 Dorna Turism SA


 • Raport sem I 2019


 • MATERIALE AGEA din 25/26 iunie 2019

 • Hotarari AGEA 25.06.2019

 • Proiect Hotarare AGEA 25 iunie 2019

 • Memoriu justificativ pt prelungire linie de credit

 • P.Jurid.- Procura AGEA 2019

 • P.Fizica-Procura AGEA

 • Buletin de vot prin coresp-P jurid

 • Buletin de vot prin coresp-P fiz

 • Convocare AGEA 25.06.2019


 • Raport curent 14.05.2019 ref P.G.C.

 • Raport trimestrial 31 martie 2019


 • MATERIALE AGOA 17/18 aprilie 2019

 • Raport anual 2018 cu anexe

 • Raport curent Hot AGOA 17 apr 2019

 • Comunicat rap anual 2018

 • RAPORT ANUAL pt 2018

 • Act constitutiv DORNA TURISM SA

 • Rezolutia 457 din 14 ian 2019 ORC Suceava

 • Conformitate Principii de Guvernanta Corporativa 2018

 • AGOA 2019-Buletin de vot prin corespondenta-P.Jurid

 • AGOA apr 2019 -Buletin de vot prin corespondenta-P

 • AGOA 2019 - P.Jurid.- Procura speciala

 • AGOA 2019 - P.Fizica.- Procura speciala

 • Proiect Hotarare AGOA 17 apr 2019

 • Raport curent convocare AGOA DORNA TURISM 17-18 apr 2019


 • RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 2018


 • Rezultate prelim 2018


 • Calendar comunicare financiara 2019


 • 2018

 • Raport trimestrial 2018


 • MATERIALE AGEA 28/29 nov.2018

 • Raport curent Hotarari AGEA 28 nov 2018

 • Informare ref modificare Act Constitutiv

 • Proiect Hotarare AGEA nov 2018

 • Buletin de vot prin corespondenta - P fizica

 • Pers.Fizica-Procura speciala

 • Buletin de vot prin corespondenta - P.Jurid.

 • Pers.Jurid.-Procura speciala

 • Nota de fundamentare pt acordare credit

 • Convocare sedinta AGEA 28 nov 2018

 • Erata la Raport curent 19 oct 2018 DORNA TURISM

 • Raport curent convocare AGEA 28 nov. 2018


 • MATERIALE AGEA 18/19 octombrie 2018


 • Hotarare nr 1 AGEA 18 oct 2018

 • Proiect Hotarare AGEA 18 oct.2018

 • Nota de fundamentare AGEA 18 oct 2018

 • Raport curent Convocare AGEA 18-19.10.2018

 • P.Jurid.- Procura

 • P.Fizica-Procura

 • Buletin de vot prin coresp P jurid

 • Buletin de vot prin coresp P.fizica

 • Materiale AGEA 28/29 iunie 2018


 • Bilant 30.06.2018

 • Raport semestrial 2018

 • Comunicat Raportare semestriala 30.06.2018

 • Materiale AGOA / 24 aprilie 2018

 • Raport audit Dorna 2017 cu anexe

 • Raport Auditor Independent 2017 Dorna

 • Note Explicative

 • Situatii financiare anuale 2017

 • Raport anual Consiliu Administratie

 • RAPORT CA activitate economico-financiara 2017

 • Calendar financiar an 2018

 • 2017

 • Materiale AGEA 8/9 Decembrie

 • Materiale AGOA 23/24 Noiembrie

 • Raport curent 4 oct 2017

 • Regulamentul Consiliului de administratie

 • Actualizare tabel conformitate Principii GC 4 oct 2017

 • Bilant 2017

 • Raport semestrial

 • MATERIALE AGEA 28/29 iunie 2017
 • MATERIALE AGEA 21/22 iunie 2017
 • Materiale AG0A 25/26 aprilie 2017
 • Buget de venituri si cheltuieli 2017

 • Propunere repartizare profit

 • Rezultate financiare anuale preliminare 2016

 • Calendar financiar 2017

 • Materiale AGEA 9/10 Ianuarie 2017
 • Raport Curent Convocare AGEA 9/10 ian.2017

 • 2016

 • Raport trimestrul III 2016

 • DOIS -Raport Semestru I 2016

 • MATERIALE AGEA 07 - 08 iulie 2016
 • MATERIALE AGOA si AGEA 25 - 26 aprilie 2016
 • Raport anual 2015 (materiale supuse aprobarii AGOA)

 • Raport audit 2015

 • MATERIALE AGEA 08-09 Ianuarie 2016
 • 2016

 • MATERIALE AGEA 08-09 octombrie 2015

 • Raport semestrial 2015


 • MATERIALE AGEA 24-25 aprilie 2015

 • MATERIALE AGOA 24-25 aprilie 2015

 • Buget venituri 2015

 • Raport anual 2014-cu anexe2

 • Raport anual 2014-cu anexe1

 • Raport curent 20.02.2015

 • Structura sintetica 6 febr.2015


 • MATERIALE AGEA 2015

 • 2014


  2013

  2012
  2011


  2010


  home | sitemap | contact | informatii investitori